วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 15 ประจำปี 2565

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 15 ประจำปี 2565 พร้อมกล่าวว่า การแข่งขันกีฬาในวันนี้เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคี และยังก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆด้าน ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ นอกจากนี้แล้วกีฬายังให้ผลด้านอื่น ๆ อีกหลายอย่าง อาทิ การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การสร้างนิสัยที่ดีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย การจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 15 แล้ว แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันดีและยาวนาน ของหน่วยงานทั้งสองหน่วยงานอันได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้านกำนันปียะพจน์ เกียรติชูสกุล ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน สานสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 15 ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรัก ความสามัคคีของผู้นำชุมชนในตำบลหมู่บ้าน กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี และประชาชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์เพื่อให้เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการกีฬา การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษช่วยพัฒนาด้านร่างกายจิตใจและสติปัญญา เพื่อให้การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว แก่ชุมชน และสังคมในตำบล หมู่บ้าน การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทชนิดกีฬา ประกอบด้วย กีฬาฟุตบอล ของทั้ง 10 อำเภอ และกีฬาพื้นบ้าน
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ