วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ลอยกระทงปีนี้...กรมประมงชวนเลือกใช้วัสดุย่อยสลายง่าย
เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน
“ลดขยะ รักษ์โลก รักษ์สัตว์น้ำ”
          “งานลอยกระทง” เป็นหนึ่งในประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทย โดยในวันงานประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างออกมาร่วมลอยกระทงริมฝั่งของแม่น้ำและลำคลองต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงนี้เราไม่อาจสามารถปฏิเสธได้ว่ากิจกรรมดังกล่าวล้วนแต่เป็นการสร้างขยะที่ยากต่อการย่อยสลายปริมาณมากในวันถัดไป 


          นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับวัสดุที่นำมาใช้ลอยกระทงกันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ขายต้องพยายามคิดหารูปแบบกระทงเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะการเลือกใช้วัสดุที่สัตว์น้ำบางชนิดสามารถกินได้ อาทิ ข้าวโพดย้อมสี ขนมปัง กรวยไอศครีม ถึงแม้แนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่ดี แต่ไม่ควรเลือกสถานที่ที่เป็นแหล่งน้ำปิด อาทิ สระน้ำวัด สระน้ำสถาบันการศึกษา เพราะหากนำกระทงไปลอยในแหล่งน้ำไม่มีสัตว์น้ำหรือสัตว์น้ำกินไม่หมดก็จะเกิดการตกตะกอนหมักหมม ส่งผลทำให้แหล่งน้ำเน่าเสียและอาจทำให้สัตว์น้ำตายได้ อีกทั้งปลาที่จะกินอาหารเหล่านี้มีเพียงปลากินพืชเท่านั้น ดังนั้น หากต้องเลือกใช้กระทงเหล่านี้ขอให้เพิ่มความระมัดระวัง   โดยควรเลือกแหล่งน้ำเปิดที่เหมาะสม นอกจากนี้ กรณีเลือกกระทงควรเลือกกระทงที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติ สามารถเก็บขึ้นไปกำจัดได้ทัน หลีกเลี่ยงกระทงที่มีเข็มหมุด พลาสติก และโฟม และวัสดุที่หลากหลายเกินไปเพื่อลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่ในการคัดแยกก่อนนำไปกำจัด
          อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จะคลี่คลายลง แต่ประเทศไทยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังฯ และประเพณีลอยกระทง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวของกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของโควิด-19 ได้ จึงขอแนะนำประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก อาจใช้การลอยกระทงในช่องทางออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงของโรคระบาดดังกล่าว และในส่วนของครอบครัวอาจใช้กระทงร่วมกันเพียง 1 กระทง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัวแล้วยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะที่เกิดขึ้นได้อีกด้วย 
          อธิบดีกรมประมงฯ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอฝากถึงประชาชน พ่อค้าแม่ค้า ขอให้เลือกใช้วัสดุทำกระทงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีต้องใช้สีในการตกแต่งกระทงควรใช้สีผสมอาหารไม่ใช้สีที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำและแหล่งน้ำ เพื่อแสดงให้เห็นว่าประชาชนชาวไทยร่วมใจกันสืบสานประเพณีไทยด้วยความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูและสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนควบคู่กันไปด้วย ®

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ