วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

"ชรบ.ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน อ.หนองหญ้าไซ”

18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ
 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และปิดการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอหนองหญ้าไซ เพื่อพัฒนาบทบาทและเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ให้กับชุด ชรบ.ประจำหมู่บ้าน และบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่ประชาชน

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เรียกย่อว่า “ชรบ.” คือราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน โดยได้รับการแต่งตั้งจากนายอำเภอให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและให้เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

#เรียบง่ายไปด้วยกันสุพรรณบุรี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ