วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ออกติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.)  โดยตรวจสอบบัญชีทะเบียนสัตว์ของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ชัยและอำเภอเมยวดี โดยเฉพาะทะเบียนสัตว์ที่สัญญาเกิน 5 ปี ทะเบียนสัตว์ที่สัญญาครบ 3 ปีแต่ไม่มีรายงานลูกเกิด และกรณีที่ตรวจสอบแล้วไม่พบตัวสัตว์ ฯลฯ  ทั้งนี้ เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโครงการ  ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด   
              ////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ