วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดกระบี่ เปิดงานโครงการ“ท่องเที่ยวให้สนุก มีความสุขกับชุมชน : Local I Love Krabi 18-20 พ.ย.65 ณ สวนสาธารณะพระแอะ อำเภอเกาะลันตาวันที่  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๙.๐๐ น. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่ มอบหมาย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ โดยมี นายสงัด พืชพันธ์ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ นายอำเภอเกาะลันตา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอเกาะลันตา เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว และภาคธุรกิจโรงแรม  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลักดันการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่อำเภอเกาะลันตากับภาคการท่องเที่ยวกระแสหลัก 

เป็นการสร้างงาน สร้างโอกาสและอาชีพ รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยใช้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรในชุมชนมาต่อยอด มาสร้างมูลค่า ผ่านการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นต้นแบบการดำเนินงานให้กับพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป  ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม การจัดนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของชุมชนท่องเที่ยว อำเภอเกาะลันตา 10 ชุมชน  และการแสดงโชว์ศิลปวัฒนธรรมประจำถิ่น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18-20 พ.ย.65 ณ สวนสาธารณะพระแอะ อำเภอเกาะลันตา ซึ่งงานนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นหน่วยดำเนินงานได้ว่าจ้างบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีกระบี่(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย🥪🍕🍟🍔🌭🥙🧆🍳🥯🥗🥘🫕🦪🦪🍤🍤🍜🍝🍫🍬🍭
#Local I Love Krabi #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ #ชุมชนนวัติวิถี #เกาะลันตา #อำเภอเกาะลันตา #จังหวัดกระบี่ #เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยว

สื่อมวลชนการท่องเที่ยวไทย THAI TOURISM NEWSโพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม มุกดาหาร ธนาธร  จึงรุ่งเรืองกิจ  ประธานคณะก้าวหน้าพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ