วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมเด็จพระสังฆราช ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐินให้สมาคมสตรีไทยสากล อัญเชิญทอดถวาย ณ วัดเกาะเกรียง จ.ปทุมธานี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ทรงประทานผ้าพระกฐิน ให้ ทรงโปรดประทานผ้าพระกฐิน ประจำปี๒๕๖๕ ให้ ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล คุณปวริศา หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมสตรีไทยสากลจังหวัดปทุมธานี อัญเชิญทอดถวายแด่พระภิกษุจำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเกาะเกรียง ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง ประธานฝ่ายสงฆ์ องค์ครองผ้าพระกฐิน ณ อาคารปฎิบัติธรรมหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
.


ดร.จิดาภา แต่สกุล นายกสมาคมสตรีไทยสากล คุณปวริศา หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสมาคมสตรีไทยสากลจังหวัดปทุมธานี  ประธานอุ้มประคองผ้าพระกฐินแห่ฉลองรอบอุโบสถหลังเก่า ๓ รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาประเพณีอันดีงามที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเพื่อรักษาซึ่งความดีงามนี้ไว้ให้คงอยู่ตราบนานเท่าน โดยมี พลตรี โยธิน – คุณศศิกาญจณ์ อัศวเมธ ประธานฝ่ายฆราวาส จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย ดร.จิดาภาฯ – คุณปวริศาฯ เปิดกรวยดอกไม้สดธูปเทียนแพ ถวายสักการะ พระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากนั้นอุ้มประคองวางผ้าพระกฐินวางที่พานด้านหน้าพระสงฆ์ และประธานอุปถัมภ์ ประกอบด้วย พลตรีหญิง มาลินี พิพิธกุล คุณแม่สมบูรณ์ชาติ ขำเมือง คุณนภัทร์ อมรเรืองวาณิชย์ บริษัท พรศิวะ วัสดุก่อสร้าง จำกัด ดร.จุฑารัตน์ พัฒนาทร คณะกรรมการบริหารสมาคมสตรีไทยสากลทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพกองพระกฐินที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์กันอย่างล้นหลาม พระสงฆ์กรานกฐินกรวดน้ำ รับพรเป็นเสร็จพิธีฯ 
งานนี้อิ่มบุญทั่วหน้าทั้งผู้ให้และผู้รับกับโรงทานที่มาร่วมออกร้านกว่า ๑๒๕ ร้าน เสิร์ฟกินกันตลอดงาน สำหรับจตุปัจจัยบริวารกฐินสามัคคีรวมยอดสุทธิทั้งสิ้น ๒,๙๖๔,๓๗๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยเจ๊ดสิบบาทถ้วน) ยอดกฐินครั้งนี้ พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร. เจ้าอาวาสฯ นำไปดำเนินการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุด เพื่อใช้ประกอบพิธีสำคัญๆ ทางศาสนา โดยงบประมาณในการก่อสร้างอุโบสถ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการวางแผนการก่อสร้างอยู่ ณ ขณะนี้ แต่ยังขาดจตุปัจจัยในการที่จะดำเนินการก่อสร้างอุโบสถอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนสร้างอุโบสถ หรือตามกำลังศรัทธา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระมหาบัญญัติ สุจิตฺโต ดร.เจ้าอาวาสวัดเกาะเกรียง ขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงบังเกิดแก่ท่านเจ้าภาพและผู้ร่วมอนุโมทนา  


เจนกิจ นัดไธสง  รายงาน
โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ