วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


"  รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก...ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินเพื่อพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือนผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ได้รับชมข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำทุกเทป.....ที่สำคัญที่สุดรายการคืนคุณให้แผ่นดินผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่เอาเปรียบผู้ชมทางบ้านทุกครัวเรือนในการผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดินทุกเทปที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและรายการคืนคุณให้แผ่นดินไม่ขอยุ่งการเมืองเด็ดขาด "


 " คุณกระจ่าง  จารุพฤกษ์พันธ์ อายุ 83 ปี ทั้งชีวิตทุ่มเทเพื่อแผ่นดินไทยและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ " บ้านนครใน จังหวัดสงขลา " 

วันที่13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  "

 " คุณประไพ - คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน จังหวัดสงขลา แห่งเดียวในประเทศไทย ที่มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 421 พระบรมฉายาลักษณ์มากที่สุดในประเทศไทย " 

คุณกระจ่าง จารุพฤกษ์พันธ์ และครอบครัวตระกูลจารุพฤกษ์พันธ์  และพนักงานพิพิธภัณฑ์บ้านนครใน ,พนักงานโรงแรมสงขลาแต่แรกต่างได้สวมใส่เสื้อเหลืองแสดงความจงรักภักดีพร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพิพิธภัณฑ์บ้านนครในได้จัดให้มีพิธีทำบุญพระสงฆ์จำนวน 9รูป และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต  ณ พิพิธภัณฑ์บ้านนครใน จังหวัดสงขลา

   อย่าพลาดติดตามชมรายการคืนคุณให้แผ่นดิน วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 - 14.25 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (กดหมายเลข 5 )
คุณอภิคม แก้วละเอียด
พิธีกรภาคสนามดำเนินรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

CR: รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก


#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เปิดงาน "มหกรรมสินค้าดี 4 แคว" (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2) ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ