วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทรส.เปิดสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เน้นเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับมีวิสัยทัศน์ นำพาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
  นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ(มทรส.)ในฐานะประธานกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่าคณะศิลปศาสตร์ปัจจุบันมีการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่องอาทิ สาขาวิชาการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจไมซ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการบิน เป็นต้น และจะเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 65 (ตามวันเวลาราชการ)โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติตามประกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนมีวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นนำ โดยสมัครด้วยตนเองได้ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์ คือกองบริหารงานบุคคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ศูนย์นนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี
 นายธีรพล กล่าวท้ายที่สุด ว่าเมื่อมีผู้สมัครตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วคณะกรรมการฯจะเปิดโอกาสให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย แนวทางการพัฒนาองค์กร ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และจะได้สู่กระบวนการพิจารณาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อสรรหาต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th หรือ personnel.rmutsb.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 035709104
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

 พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล  ณ  ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี “ วันพ่อแห่งชาติ  5  ธันวาคม  2565 ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ