วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจ กต.ตร กองบังคับการตำรวจนครบาล 1 พร้อมมอบรางวัลตำรวจทำดีมีรางวัลให้กับตำรวจทำดีทั้ง 9 สนภายใต้บกน 1 กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกต.ตร.บก.น.1 ครั้งที่ 3/2565 ครับ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 14.00 น. ท่านพล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา ผบก.น.1 ,ร่วมประชุมคณะกต.ตร.บก.น.1 ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.บก.น.1 เป็นประธานในการประชุม, ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษา กต.ตร.บก.น.1, พ.ต.อ.เอกรัตน์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.วิชัย แดงประดับ รอง ผบก.น.1, พ.ต.อ.สุเมธ พิทักษ์เกียรติยศ ผกก.ฝอ.บก.น.1 และ ข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น.1,คุณบุญชญา เดชาเจริญสิริ, คุณศักดิ์ณรงค์-คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ, ดร.มงคล กีรติไกรนนท์, คุณประทีป ขวัญบุญ, ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ, คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม คุณปรีชญ ตันติคมน์, คุณชนินทร์ เตรัตนชัย, คุณเรไร เอกวิริยะกิจ, คุณพิสุทธิ์ ภัทรภูมิกุล, คุณปรีชา หวังอายธรรม, คุณอัฑฒ์ มาฆลักษณ์, คุณธนกร ตั้งมั่นทศธรรม และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานของคณะ กต.ตร.บก.น.1 บรรลุตามวัตถุประสงค์ ของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกิจการงานตำรวจ ของกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 ,คณะกต.ตร.บก.น.1 และได้มอบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลให้กับข้าราชการตำรวจ ในโครงการ “ตำรวจ บก.น.1 ทำดี มีรางวัล” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ - ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ,คณะกต.ตร.และที่ปรึกษา บก.น.1 ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในภารกิจของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 1 จำนวน 1,000,000 บาท ณ ห้องประชุมสำราญกิจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ