วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ร่วมกับมูลนิธิ นายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน เร่งช่วยเหลือครอบครัวเปราะบาง ยากจน พื้นที่อำเภอเหนือคลอง  พร้อมมอบป้าย บ้านปันสุข
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายชวน  ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ นายกีรติศักดิ์ภูเก้าล้วน อดีตนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ร่วมกับมูลนิธินายศรีผ่อง-นางแม่กี่ ภูเก้าล้วนได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางยากจน พื้นที่อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่จำนวน 2 ราย   
รายนายลอบ  สมัครแก้ว อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 79 หมู่ 1 ตำบลห้วยยูง  อาศัยในบ้านตามลำพัง มีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืด โรคความดันโลหิตสูง สายตาพร่ามัว 1 ข้างจากโรคต้อกระจกตา การเดินต้องใช้อุปกรณ์พยุงตัว มีรายได้จากเงินสวัสดิการแห่งรัฐ  เดือนละ 1,800 บาทในส่วนอาหารการกินประจำวันมีบุตร 2 คน บ้านอยู่ใกล้เคียงกันนำมาให้และดูแล นอกจากนี้ทางหน่วยงานภาครัฐ พัฒนาการอำเภอ
 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.เข้ามาดูแลช่วยเหลือในระดับหนึ่ง

ทั้งนี้ทางคณะได้ติดตามผลการช่วยเหลือพร้อมได้มอบป้ายบ้านปันสุข  ข้าวสาร 5 กิโลกรัมให้กับนายลอบ หลังจากทางนายชวน ภูเก้าล้วน ประธานสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่และมูลนิธินายศรีผ่อง-นางกี่ ภูเก้าล้วน ได้ให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุงบ้านที่ชำรุดทั้งหลังคารั่ว หน้าต่างผุพัง  ห้องสุขาใหม่ที่นอนพร้อมอุปกรณ์และก่ออิฐต่อเติมตัวบ้านเพื่อให้เกิดความแข็งแรงและปลอดภัย วงเงิน 9,27 0 บาท
   และอีกรายนายธีรวัฒน์ จันทร์แจ่มศรี อายุ 40 ปีพร้อมภรรยาและลูกชายวัย 18 ปีที่สมาธิสั้นอาศัยอยู่ด้วยกัน มีสวนปาล์มน้ำมัน 20 ต้น ทั้ง 3 คน มีอาชีพรับจ้างกรีดยาง แทงปาล์มและทั่วไป มีรายได้จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณี ผู้พิการเดือนละ 1,000 บาท  อาศัยในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลห้วยยูงเช่นกัน  โดย ทำการซ่อมแซมหลังคาบ้านที่ชำรุดหลังคารั่ว
     ซึ่งนับเป็นรายที่ 4 และรายที่ 5 ของเป้าหมาย 10 รายในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่และอำเภอเหนือคลอง  ที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวที่เปราะบางยากจนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีสุขภาวะที่ดีและพร้อมสนับสนุนให้มีการสร้างอาชีพเสริมที่สามารถทำได้ซึ่งจะรับซื้อผลผลิตจากทั้งสองครอบครัวเพื่อมีรายได้เพิ่มและจากการได้ติดตามผลการช่วยเหลือ  เห็นว่ายังมีบางส่วนต้องได้รับการปรับปรุ่งเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเหลือปรับปรุงให้เพิ่มเติมพร้อมกันนี้ทางคณะได้เดินทางสำรวจครอบครัวที่เปราะบางยากจนในพื้นที่อำเภอเหนือคลองเพิ่มเติมเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุนที่ตั้งเป้าหมายไว้ทั้ง 2 อำเภอจำนวน 10 ครัวเรือนในปี 2565 นี้โดยรายที่ 6 อยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง ซึ่งเร่งให้การช่วยเหลือจและมอบป้ายปันสุขต่อไป


โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารนายทรงศักดิ์  ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร / ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ