วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา -โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดประชุมสัญจร คณะอนุกรรมการตรวจการสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าวังน้อย ครั้งที่ 4/2565 พร้อมศึกษาดูงานเขื่อนศรีนครินทร์
วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2565 นายวิทยา หาดนิล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุรัตน์ วิชชุลดา วิศวกรระดับ 11 ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน โรงไฟฟ้าวังน้อย รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน  และผู้แทนภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าวังน้อย

เดชา   อุ่นขาว หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนับสนุนด้วย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมสินค้าและบริก...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ