วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จ.ราชบุรี/ เมืองคนงามบ้านโป่งปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ"
วันที่​ 2 พฤศจิกายน 2565  
นางสาวลัดดา  ดอกไม้หอม พัฒนาการอำเภอบ้านโป่ง  และนางสาวเนตรชนก ใจเลื่อม  พัฒนากรผู้ประสารงานตำบล  พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเบิกไพร  ทีมพี่เลี้ยงตำบลเบิกไพร ประชาชนจิตอาสา และทหารจิตอาสา 904  จากกองพลพัฒนาที่ 1 ลงพื้นที่สร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายฯ TPMAP  มิติที่ 2 ความเป็นอยู่ (ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง) นายถนอม รสเครือ หมู่ที่ 8 ต.เบิกไพร  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี 
    วันนี้ เป็นฤกษ์มงคลเวลา 09.09 น. พระครูโสภณถิรธรรม จทนโสภโน (จำเนียร รสเครือ) เจ้าอาวาสวัดบางพัง ได้เป็นประธานบรรพชิตการวางเสาเอก สวดพุทธมนต์ พรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน  โดยมีกำนันวงศกร อร่ามรส  นายพระราม  เพชรสน  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบางพังร่วมอวยพรให้เจ้าของบ้าน โดยทหารจิตอาสจากกองพลพัฒนาที่ 1  ได้ตั้งต้นเสาบ้านจำนวน 9 ต้น และขุดคานทั้ง 4 ด้าน และระหว่างต้นเสาเพื่อเตรียมพร้อมเทคานสร้างความเข้มแข็งให้ตัวบ้าน
ตามมาตรฐานการก่อสร้างบ้าน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

10 กรกฎาคม 2567 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปันรัก...ปันสุข...ปันความห่วงใย เพื่อคนไข้แ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ