วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทรส.เปิดสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
   นายธีรพล ขุนเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ)
 ประธานการคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกประกาศเพื่อสรรหาบุคคลให้ดำรงผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้น ซึ่งบุคคลนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อาทิ มีความสามารถเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ มีความสามารถในการวิเคราะห์/พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ด้านสารสนเทศและวิทยบริการ ทั้ง Hardware และ Software  มีความสามารถในการพัฒนา/จัดทำฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถแสดงข้อมูลสรุปเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารได้ทันที และมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
   นายธีรพล กล่าวท้ายสุดว่า การรับสมัครในครั้งนี้เปิดกว้างให้ทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก ที่มีคุณสมบัติตามประกาศข้างต้นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย.ถึง 2 ธค. 65 ในวันและเวลาราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์ คือกองบริหารงานบุคคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี ศูนย์นนทบุรี และกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี ศูนย์สุพรรณบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.rmutsb.ac.th หรือ personnel.rmutsb.ac.th หรือเบอร์โทรศัพท์ 035709104
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ขอแสดงความเสียใจแด่ ครอบครัว ลาภพรประเสริฐ เป็นอย่างยิ่งครับ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ