วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาพระราชทานปทุมธานี  ออกพัฒนาฟื้นฟูวัดพลับสุทธาวาส  หลังน้ำลด
     วันนี้ (9 พ.ย.65) เวลา 09.00 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี 
พร้อมด้วย นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นางวิพร แววศรีผ่อง นายอำเภอสามโคก นำทีมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรสามโคก รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล/หมู่บ้าน และจิตอาสาพระราชทานอำเภอสามโคก  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวม 468 คน ร่วมกันพัฒนาฟื้นฟูสถานที่ที่ประสบอุทกภัย ณ วัดพลับสุทธาวาส ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ฉีดล้างพื้นบริเวณโดมลานกิจกรรม ศาลาโรงครัว ห้องน้ำ โบสถ์ และเมรุ เก็บขยะ กวาดขยะรอบบริเวณให้เกิดความความเป็นระเบียบร้อยสวยงาม
นายวีรวิทย์ กุลมณีทรัพย์หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดปทุมธานี
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565  จังหวัดเชียงรายให้การต้อนรับนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด​เชียงราย​ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ