วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มทร.สุวรรณภูมิ ลดค่าเทอม 50 % ช่วยเหลือนักศึกษา ผู้ปกครอง 
        รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาอย่างมาก โดยเฉพาะคนยากจนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพไปวันๆ ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องตกงาน สูญเสียรายได้ หลายคนไม่สามารถมาทำงานหาเลี้ยงชีพแบบปกติได้ ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดกิจการ หรือทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จนทำให้ขาดรายได้มาจุนเจือครอบครัว ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยา ผู้ขาดรายได้ในรูปแบบ คนไทยไม่ทิ้งกัน จึงต้องช่วยเหลือแบ่งปัน เพื่อให้ผ่านวิกฤตินี้
รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวต่อว่า เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาของผู้ปกครองและนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ จึงมีนโยบายและประกาศลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 ทุกคณะ โดยมีเงื่อนไข คือ นักศึกษาจะต้องชำระเงินภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จะได้รับส่วนลด 50 % และฟรีค่าสมัคร 300 บาท ทั้งระดับ ปวช. /ปวส./และปริญญาตรี  สำหรับปริญญาโท และปริญญาเอก จะได้รับส่วนลดค่าสมัคร 50% สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2566
สอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ
*ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 0 3570 9085 08 1780 6996
*ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 0 3532 4179 , 06 4298 2418
*ศูนย์นนทบุรี 0 2526 6467 
*ศูนย์สุพรรณบุรี 0 3543 4017 , 0 3543 4004 ต่อ 120
คลิ๊ก>>>https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
สมัครเรียนระดับ ปวช. คลิ๊ก>>>
https://admis.rmutsb.ac.th/admisvocational
สมัครเรียนระดับ ปวส. คลิ๊ก>>>
https://admis.rmutsb.ac.th/admishighvocational
สมัครเรียนระดับ ปริญญาตรี คลิ๊ก>>> https://admis.rmutsb.ac.th/admisdegree
สมัครเรียนระดับ ปริญญาโท คลิ๊ก>>
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
สมัครเรียนระดับ ปริญญาเอก คลิ๊ก>>
https://admissions.rmutsb.ac.th/web_admis/
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ