วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 19 ธันวาคม 2565
 อ.วิชิต ดิษฐประสพ และ
นายสมชาย แย้มเกษร
ได้พาราษฎรจากจังหวัดชัยนาท เข้าร้องทุกข์ร้องเรียนกับ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของรัฐบาล 1111 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีที่นางสาว รัศมี ดวงจันทร์ดี  พ่อแม่เป็นคนไทย เกิดในประเทศไทย มีใบเกิดระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ระบุบิดา มารดาเป็นคนไทยเมื่อนำเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่ที่ว่าการอำเภอเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกบัตรประจำตัวประชาชนแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการออกบัตรประชาชนให้ได้ เนื่องจากตรวจสอบต้นขั้วแล้วไม่มีรายชื่อดังกล่าว
 จึงร้องขอให้นายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป.
 ...ขอบคุณครับ.....
(นายวิชิต ดิษฐประสพ)
ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคเทิดไท 
มือถือ ID LINE 064-516-6794 
นายสมชาย แย้มเกษร
ผู้ช่วยและเลขานุการประจำตัว อ.วิชิต  ดิษฐประสพ
    .......................
19 ธันวาคม 2565
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ (ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group) (3 มิ.ย.) และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ (กต.ตร.กทม. -ประธานสภาฯเขตพระนคร) (24 มิ.ย.)

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ พล.ต.ท.ดร.ปิยะ ต๊ะวิชัย ที่ปรึกษาผบ.ตร. เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด (3 มิ.ย.) แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ