วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง "ศรีสำราญ" และปล่อยขบวนรถขนส่งสินค้าเกษตรทางรางไปยังภาคใต้เที่ยวปฐมฤกษ์
วันนี้ (19 ธ.ค.65) ที่บริเวณสถานีหยุดรถศรีสำราญ ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานเปิดศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง "ศรีสำราญ" และปล่อยขบวนรถขนส่งสินค้าเกษตรทางรางไปยังภาคใต้เที่ยวปฐมฤกษ์ พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ โดยกล่าวว่าการเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตร ได้เพิ่มช่องทาง ทางการขนส่งสินค้าผ่านระบบรางตามแผนยุทธศาตร์ชาติ เพื่อพัฒนาและยกระดับการขนส่ง โดยการลดต้นทุนการขนส่งระยะเวลา และเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับทาง บริษัท ไทยเรล โลจิสติกส์ จำกัด  และการรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ในการพัฒนาพื้นที่ที่หยุดรถศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี เป็นศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในส่วนที่เป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปที่ในช่วงที่ผ่านมา ต้องประสบปัญหาในการจำหน่ายสินค้าเกษตรภายในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และสภาวะน้ำมันมีการปรับราคาที่สูงขึ้น ทำให้เกษตรกรทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
ศูนย์รวมและกระจายการขนส่งสินค้าเกษตรทางราง "ศรีสำราญ" จะเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม กักกัน ตรวจเชื้อ คัดแยก และบรรจุกล่องสำหรับสินค้าเกษตรจากทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ก่อนที่จะทำการขนส่งด้วยระบบรางและการขนส่งต่อเนื่องรูปแบบอื่นๆ ไปยังจุดปลายทางต่างๆรวมทั้งการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ