วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ประชุมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งโพธิ์พระยาและแม่น้ำท่าจีนในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง
วันนี้ (21 ธ.ค.65) ที่บริเวณวัดบางสาม ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี   ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทุ่งโพธิ์พระยาและแม่น้ำท่าจีนพร้อมรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า และสองพี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ 
โดยในที่ประชุม ได้ให้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำด้วยการเก็บกักน้ำในพื้นที่ตอนบน และใช้ระบบชลประทานหน่วงน้ำช่วงตอนกลางเพื่อลดปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากทุ่งโพธิ์พระยาลงสู่แม่น้ำท่าจีน ส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 4 เครื่อง โดยจะติดตั้งตามจุดต่างๆในพื้นที่อำเภอบางปลาม้าเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้พี่น้องเกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้โดยเร็ว 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ชี้แจงโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ ขจัดความยากจน โดยให้เกษตรกรกู้ยืมเงินจากธ.ก.ส.คนละไม่เกิน 1 แสนบาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องมีแผนการผลิตที่ชัดเจนเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ