วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด ประภัตร รมช.เกษตรฯ เปิดงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด     ประจำปี 2566 และงาน Thai Rice Expo 2022  ยิ่งใหญ่                            
                       เมื่อวันที่ 23  ธันวาคม  2565 เวลา 17.00 น.นาย ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 22 ณ  บริเวณ โดมเวทีกลาง ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมี  นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ข้าราชสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าข้าวหอมมะลิ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน พ่อค้า ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก   
               นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิ ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้มากที่สุด จำนวน 940,000 กว่าไร่ คิดเป็น 40 กว่าเปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปลูกข้าว  ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าการเกษตรอื่นๆ ที่สำคัญของจังหวัดและเชื่อมโยงการตลาดข้าวหอมมะลิจังหวัดร้อยเอ็ดจากกลุ่มเกษตรกรไปสู่ช่องทางการตลาดทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศให้หลากหลายช่องทาง  นำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมกับพื้นที่ การแปรรูปข้าว และอุตสาหกรรมด้านอาหาร และสินค้าการเกษตรอื่นๆสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง และสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด 
     นาย ประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การพัฒนาและประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิอันทรงคุณค่าของผืนแผ่นดินไทย เพราะนี่ไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของคนร้อยเอ็ด แต่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจ       ของ   คนไทยทั้งชาติที่“ข้าวหอมมะลิ 105” ที่ปลูกในภาคอีสานของประเทศไทย    เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ และถือเป็นสายพันธุ์ข้าวที่เป็นหนึ่งในโลก คนทั่วไป   จะรู้จักจากคำนิยามว่า “หอม-เรียวยาว-ขาวนุ่ม” ซึ่งในบรรดา 5 จังหวัดในเขต     ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ดนับได้ว่า มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดถึงร้อยละ 46 หรือกว่า 9.4 แสนไร่ เป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก จนได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI  จะต้องส่งเสริมให้มีการทำการเกษตรมูลค่าสูง เน้น เรื่อง การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง ได้มาตรฐานสูง และก่อให้เกิดรายได้สูง มุ่งเน้นพัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง          เน้นการสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรด้วยโมเดล เศรษฐกิจ BCG สนับสนุนการค้า อุตสาหกรรมยุคใหม่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล นำฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ     มาใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาการค้าทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เพื่อลดต้นทุนการผลิต   และเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร
            ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยส่วนราชการ และภาคเอกชน ประกอบด้วย การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ภายใต้การจัดกิจกรรมการเจรจาการค้าข้าวหอมมะลิและบันทึกข้อตกลงกว่า 1,000 ล้าน บาท  การออกร้านนิทรรศการ และการจัดแสดงสินค้า นวัตกรรม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และร้อยเอ็ด งาน Thai Rice Expo โดยหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
 ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ