วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

(อ.ต.ร.)และสมาชิก(อ.ต.ร.)ทั่วประเทศ
"ขอคัดค้านการแก้ ม. 112"
 ณ สำนักงานใหญ่องค์การ(อ .ต.ร.)
โดย อ.วิชิต ดิษฐประสพ ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)มอบประกาศนียบัตร ให้แก่นางสาว สุณิสา โสรัยยะ ผู้ผ่านการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมายรัฐธรรมนูญ *มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้.
>ประมวลกฎหมายอาญา*มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี
      .................
  (อ.ต.ร.)และสมาชิก(อ.ต.ร.)ทั่วประเทศ
"ขอคัดค้านการแก้ ม.112"
เพราะ ม.112 เป็น ประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐ ประมุขแห่งรัฐทุกประเทศก็จะมีกฎหมายคุ้มครอง.
จึงไม่เห็นด้วยในการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112(ม.112)
    .....................
.... ท่านที่สนใจอบรมกฎหมายผ่านมือถือหรือระบบ Line
> อบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 
*หมวด 2 พระมหากษัตริย์
(มาตรา 6 ถึง มาตรา 24) และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐและศึกษาเรียนรู้
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองประชาชน.
...อบรมผ่านมือถือหรือระบบไลน์ฟรี?ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อยู่ที่ไหนขอให้ท่านมีโทรศัพท์มือถืออบรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบไลน์ มือถือ ID LINE 064-516-6794
   (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
 ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
...หมายเหตุ การอบรม
กฎหมาย เรียนรู้กฎหมายรัฐธรรมนูญ หมวด 2 พระมหากษัตริย์ 
และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112(ม.112) ต่างจากการอบรมสมาชิก(อ.ต.ร.)โดยทั่วไป.
>การอบรมเป็นสมาชิก(อ.ต.ร.)
ต้องแจ้งลงทะเบียนอบรม ส่วนการอบรมตามรัฐธรรมนูญ*หมวด 2
พระมหากษัตริย์ ไม่ต้องแจ้งลงทะเบียน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ท่านสามารถโทรเข้ามือถือ หรือ LINE เบอร์มือถือและ ID Line 064-516-6794 แจ้งอบรมได้ทันที. ใช้เวลาประมาณ15 นาที/คน(อบรมฟรี?ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และไม่มีกิจกรรมใดที่จะเรียกค่าใช้จ่ายหรือค่าบำรุงใดๆจากผู้อบรม)
>การอบรมตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ*หมวด 2 พระมหากษัตริย์ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 (ม.112)ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อบรมฟรี? และไม่มีกิจกรรมอื่นที่จะเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ผ่านการอบรม.
# กรุณาอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆหากมีบุคคลใดนำชื่อ(อ.ต.ร. หรือสัญลักษณ์ของ(อ.ต.ร.)แสวงหาผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ 
สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)จะแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุด 
#มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่"สายด่วน"สำนักงานใหญ่(อ.ต.ร.)
โทร.02-561-45 02
"คนไทยที่รักชาติช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการคัดค้านการแก้ ม. 112"
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ