วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

#เพชรบูรณ์ 
   "เชิญเที่ยวงาน งิ้ว ประจำปี 2565"
นายวิวัฒน์ เศรษฐ์ฉัตรกุล ประธาน มูลนิธิสว่างสว่างบึงสามพันธรรมสถาน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
 ร่วมกับเถานั๊ง และคณะกรรมการตลาดฯ จัดงานงิ้วประจำปี งิ้ว วงใหญ่ ลิเก คณะสายทองภูธร วงดนตรีดัง จากกรุงเทพ สินค้าโอท๊อป และการแสดงต่าง ๆ อีกมากมาย วันที่ 7 ธันวาคม 2565 ภาคเช้า ชมขบวนแห่ เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ซับสมอทอด มังกรทอง คณะดัง สิงโต เอ็งก่อ และคณะ ล้อโกว์ ขบวนแห่เปีย ที่สวยงามและภาคกลางคืน ชมการแสดงโชว์ มังกรทอง สิงห์โต และ เอ็งกอ ไฟแสงสีที่สวยงาม 
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 มีการประมูลของเจ้าพ่อ เจ้าแม่ ซับสมอทอด 
:งานเริ่มวันที่ 6-10 ธันวาคม 2565 นี้...

#จิรพัฒน์ รุจิโชคบวรกุล/แดงบึงสามพัน ผู้สื่อข่าว
จ.เพชรบูรณ์
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ