วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ที่วัดยางยี่แส อำเภออู่ทอง
วันนี้ (22 ธ.ค. 65) เวลา 9.00 น. ที่บริเวณวัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนออกให้บริการประชาชน ตามโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข" เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในลักษณะการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ในระดับอำเภอและจังหวัด ออกให้บริการประชาชนเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ลดเงื่อนไขและภาระให้แก่ประชาชน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้มอบสมุดประจำตัวให้กับผู้ได้รับการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งดินดำและป่าเขาตาเก้า จำนวน 32 ราย มอบข้าวสารเพื่อเป็นอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลกระจัน 
สำหรับการออกหน่วยบริการประชาชน จังหวัดได้นำบริการต่างๆ มาอำนวยความสะดวก อาทิเช่น การทำบัตรประชาชน การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลอู่ทอง การบริการทันตกรรมจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี การบริการตัดผมฟรีจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนจากวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง การจำหน่ายสินค้าราคาถูก การให้บริการด้านการเกษตร การให้บริการด้านสังคม การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ และบริการอื่นๆอีกมากมาย
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ