วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี Kick Off ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานจัดระเบียบสังคม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำเภอนำร่อง "การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์"
วันนี้ (22 ธ.ค.65) เวลา 18.00 น. ที่บริเวณลานด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรม  Kick Off ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานจัดระเบียบสังคม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และอำเภอนำร่อง "การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" พร้อมกล่าวว่า ยาเสพติด และอุบัติเหตุทางถนน ยังคงเป็นเหตุสำคัญที่ส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์ ที่อาจสร้างความเสียหายในหลายมิติ หากมิได้มีการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 
ซึ่งเหล่านี้ล้วนเป็นนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ต้องบูรณาการสนธิกำลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ร่วมปฏิบัติอย่างเข้มข้นต่อเนื่องในทุกพื้นที่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นอำเภอนำร่อง "การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแฮลกอฮอล์"           
  นายกองตรี จิตรติ รามเนตร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคมโดยส่วนรวม โดยเฉพาะกลุ่มจิตเวชยาเสพติด ซึ่งมักจะมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วนำไปสู่การก่อเหตุความรุนแรงในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนที่พักอาศัย ดังที่ปรากฏข่าวสารจากสื่อมวลชนทุกแขนง ประกอบกับปัจจุบันใกล้เข้าสู่ห้วงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่ประชาชนชนต่างใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยนอกจากความเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการ 10 รสขม อันประกอบด้วย 1 ร. คือ ไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  2 ส. คือ ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร และไม่ขับรถย้อนศร  3 ข. คือ มีใบขับขี่, คาดเข็มขัดนิรภัย  และไม่แซงในที่คับขัน และ 4 ม. คือ ไม่ขับขี่รถขณะเมาสุรา สวมหมวกนิรภัย ไม่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ปลอดภัย และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ ที่ล้วนต้องบูรณาการร่วมปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง คือการวางมาตรการเพื่อการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการ/ร้านค้า สถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ฯลฯ รวมถึงกลุ่มของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ต้องสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย พร้อมตระหนักถึงคุณและโทษ ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่ในทุกมิติพร้อมกัน ซึ่งอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้รับการคัดเลือกเป็น “อำเภอนำร่อง” ในเรื่องดังกล่าว       
สำหรับ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุพรรณบุรี กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ 1 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี สถานีตำรวจภูธรสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี และเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กรงดเหล้า และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก          
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
  สนับสนุนโดย                
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ