วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ
มุกดาหาร/
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น.  นางกัลยากร  สุขสานต์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร  พระราชรัตนโมลี  เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร  มหานิกาย วัดศรีบุญเรือง   พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ธรรมยุต วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์  เจ้าคณะอำเภอ ทั้งมหานิกาย และ ธรรมยุต ร่วมพิธีถวายไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
พิธีดังกล่าวมีการเชิญไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เดินทางเข้ามายังบริเวณพิธี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เชิญไฟพระฤกษ์ประทานลงจากรถยนต์ เข้ามายังศาลาการเปรียญ แล้วเชิญไปตั้งหน้าโต๊ะหมูบูชาหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย  ศาสนพิธีกร อาราธนาศีล  พระสงฆ์ให้ศีล  ประธานในพิธีเชิญไฟพระฤกษ์ประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร และถวายพระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ธรรมยุต  เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร ทั้ง 2 นิกาย เชิญโคมไฟพระฤกษ์ประทาน ตั้งยังโต๊ะที่เตรียมไว้  เจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 2 นิกาย ต่อไฟจากโคมไฟพระฤกษ์ประทาน เพื่อนำกลับไปประกอบพิธียังวัดประจำอำเภอที่จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566   พระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร กล่าวสัมโมทนียกถา ประธานในพิธี กราบลาพระรัตนตรัย กราบลาพระสงฆ์ เสร็จพิธี

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร  /รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ