วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดชุมพรจัดการแข่งขัน เดิน - วิ่ง การกุศลหนองใหญ่มินิมาราธอน ชิงถ้วยพระราชทานฯ 
วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เดิน - วิ่ง การกุศล "หนองใหญ่มินิมาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการสมาคมชาวจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพร ได้ร่วมกับ สมาคมชาวจังหวัดชุมพร จัดงานเดิน - วิ่ง การกุศล "หนองใหญ่มินิมาราธอน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  ซึ่งรายได้จากการจัดการแข่งขัน จะนำไปสมทบทุนการศึกษา สำหรับเด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมกับจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ รวมถึงใช้ดูแลผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมพร โดยเฉพาะแก้มลิงหนองใหญ่ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว

สำหรับการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ มินิมาราธอน (MINI MARATHON) ระยะทาง 10 กม. ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Overall ชาย/หญิง จำนวน 1 รางวัล) และถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 - 5 ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี, รุ่นอายุ 19 - 29 ปี, รุ่นอายุ 30 – 39 ปี, รุ่นอายุ 40 - 49 ปี, รุ่นอายุ 50 - 59 ปี และ รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ประเภทฟันรัน (FUN RUN) 6 กม. ชิงถ้วยรางวัลอันดับที่ 1 - 5 ชาย/หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี, รุ่นอายุ 13 - 19 ปี, รุ่นอายุ 20 - 29 ปี, รุ่นอายุ 30 – 39 ปี, รุ่นอายุ 40 - 49 ปี, รุ่นอายุ 50 - 59 ปี, รุ่นอายุ 60 - 69 ปี และรุ่นอายุ 70 ปีขึ้นไป
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ