วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดแพร่ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เน้นรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ตามที่รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 5 และจังหวัดแพร่ ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อสนองตอบนโยบายดังกล่าว จังหวัดแพร่ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อาจเกิดอุบัติเหตุทางถนนและปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรมตามมานั้น
  เพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันที่ 29 ธ.ค.65 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่พร้อมด้วย พล.ต.ต. ณัฐวุฒิ ภาคภูมิ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดแพร่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยตำรวจภูธรจังหวัดแพร่บูรณาการสนธิกำลังพลร่วมกับฝ่ายทหาร ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ และอาสาสมัครในพื้นที่ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของจังหวัดแพร่ ให้เกิดความสงบสุข และความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจัดตั้งจุดตรวจและจุดอำนวยความสะดวกดูแลประชาชนและนักเดินทางทั้งบนถนนสายหลัก และสายรอง นอกจากนี้ยังมีจุดตรวจของหมู่บ้าน/ชุมชน ครอบคลุมทั้งจังหวัด เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน หากพบอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุด่วน เหตุร้าย แจ้ง 191

เอนก ธรรมใจ
รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ