วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
วันนี้ (๙ ธ.ค. ๒๕๖๕) ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานการจัดงานวันคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดสุพรรณบุรีและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
นายนิติศักดิ์ วงษ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดเผยว่าด้วยรัฐบาล สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อต่อการทุจริต ” ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยถ่ายทอดสดการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับกิจกรรมที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ได้มีการรับทราบข้อมูลพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสุพรรณบุรีทั้งข้อมูลพื้นฐานภาพรวมระดับประเทศ และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดรวมทั้งได้พิจารณา กำหนดแนวทางระยะเวลา และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด จากนั้นประธานได้นำผู้เข้าร่วมประชุมทำกิจกรรมและรับชมการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันงานต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง Facebook ของสำนักงาน ป.ป.ช. และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ระดับ AA  ( 95 คะแนนขึ้นไป) จำนวนทั้งสิ้น 17 แห่ง
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1 / 2566  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ