วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดถุงยังชีพพระราชทาน 
มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีองค์ประประธาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 ชุด มอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนข้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ ณ ศาลาการเปรียญวัดคลองขุด หมู่ที่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า 3 ครอบครัว ประกอบด้วย
1. นางถิน หลวงยี่หรั่น เป็นผู้สูงอายุ ติดเตียง บ้านเลขที่ 40 หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ต้องการความช่วยเหลือ //แพมเพิสผู้ใหญ่ ไซร์ XXL //แผ่นรองเปื้อน
2. เด็กชายบุลิน ป่วยเป็นโรคพิการแต่กำเนิด พลเจริญ อายุ 5 ขวบ บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ต้องการความช่วยเหลือ//นมผงเด็ก (ได้ทุกยี่ห้อ) //แพมเพิสเด็ก ไซร์ L //แผ่นรองกันเปื้อน ไซร์ L
3 นายประเสริฐ หอมหวล ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ บ้านเลขที่ 23/1 หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรีต้องการความช่วยเหลือ //เครื่องอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจำวัน // ถุงอุจจาระหน้าท้อง
สำหรับสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 10 อำเภอ 99 ตำบล 774 หมู่บ้าน 2 เทศบาลเมือง 22 ชุมชน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 51,789 ครัวเรือน 152,316 คน
ในการนี้ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เชิญพระกระแสความห่วงใยของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่มีต่อประชาชนชาวไทย ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ในทุกพื้นที่และทุกภูมิภาคของประเทศ ทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำรวจความเดือดร้อนของประชาชน และโปรดให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในวันนี้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และส่วนงานราชการในพื้นที่ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัย ทำให้การเชิญถุงยังชีพพระราชทานมายังประชาชนได้สำเร็จตามประสงค์การมาในพื้นที่วันนี้ นอกจากจะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับประชาชนได้ในระดับหนึ่งแล้ว ยังทำให้เข้าใจถึงความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง และจะได้นำความกราบทูล เพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทต่อไป การนี้ยังความปลาบปลื้มในพระกรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อุตรดิตถ์ - เอนก ธรรมใจ” อดีต บก.ข่าวภูมิภาค ร่วมงาน “พรรคไทยสร้างไทย” เปิดตัวชิง ส.ส.เขต 2 อุตรดิตถ์   ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ