วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

       ร้อยเอ็ด...มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก.

   ร้อยเอ็ด...มณฑลทหารบกที่ 27 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก.
    วันที่ 5 ธันวาคม 2565  เวลา 0700 น. พลตรี จักรพันธ์ ขันมั่น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 พร้อมด้วย พันเอกหญิง กมลทิพย์ ขันมั่น ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา มณฑลทหารบกที่ 27 เป็นประธานจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมีคณะผู้บังคับบัญชา ข้าราชการหน่วยขึ้นตรงมณฑลทหารบกที่ 27 และคณะแม่บ้าน ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ณ สโมสรนายทหารค่ายประเสริฐสงคราม ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ต่อจากนั้นได้ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 27 ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ บริเวณพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 27 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นกล้าพันธ์ุผักบริเวณแปลงผักโครงการทหารพันธ์ุดี การทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ  การขุดลอกผักตบชวาและบำบัดน้ำเสียด้วย EM ball และจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในลำห้วยเหนือ ปล่อยปลา จำนวน 10,000 ตัว และ การจัดนิทรรศการวันดินโลก จาก 8 หน่วยงาน ได้แก่ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด พัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ประมงจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดร้อยเอ็ด สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนชุมชนรอบค่ายฯ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง
               เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ รวมถึงพระราชกรณียกิจ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และการเกษตร ซึ่งองค์กรสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้ขอพระราชทาน ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวัน ดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติในพระวิริยะอุตสาหะ ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา ในการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน รวมทั้งคิดค้นโครงการในพระราชดำริ หลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ แก่ประเทศชาติ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ