วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สุพรรณบุรีจัดโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "วิถีควาย วิถีข้าว ชาวพลับพลาไชย"
วันนี้ (6 ธ.ค.65) ที่แปลงสาธิต หมู่ที่ 9 ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 พล.เอกศิวะ ภระมรทัต ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 รองหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายอำนวยการโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม "วิถีควาย วิถีข้าว ชาวพลับพลาไชย"  พร้อมกล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงมีต่อพสกนิกร  โดยเฉพาะโครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำรินี้ เป็นโครงการหนึ่งที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรยากจน ที่มีอาชีพในการทำการเกษตรให้พ้นจากความยากจน มีรายได้ ลดค่าใช้จ่าย แสดงถึงพระราชหฤทัยที่ทรงมีเมตตา มิใช่ต่อราษฎรเท่านั้น แม้วัวควายก็ทรงมีพระเมตตา ให้รอดพันภัยจากการถูกฆ่าในขณะที่ยังไม่ถึงเวลาอันควรเช่นกัน 
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีมอบลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ของกลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตำบลพลับพลาไชย จำนวน 52 ตัว ให้เกษตรกร จำนวน 52 ราย/ การสาธิตวิถีการทำนาแบบดั้งเดิม เช่น การทำขวัญข้าว การลงแขกเกี่ยวข้าว การตำข้าวเม่า การหุงข้าวแบบไม่เช็ดน้ำ เป็นต้น  การประกวดโค-กระบือ ของกลุ่มเกษตรกรธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตำบลพลับพลาไชย  การประกวดแพะ ของกลุ่มแพะ-แกะทวารวดี นิทรรศการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ นิทรรศการวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี นิทรรศการของโรงเรียนในเขตพื้นที่ และ การออกร้านและจำหน่ายสินค้าของกลุ่มอาชีพในชุมชน โดยมี สมาชิกกลุ่มธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตำบลพลับพลาไชย สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกข้าวปลอดภัยจากสารพิษ ม.9 เกษตรกรที่สนใจ  ผู้นำชุมชน คณะครู เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ