วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผู้ว่าฯ ชุมพร เปิดงานสัมมนาและปาฐกถา "ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL"
 วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนา และปาฐกถา ในหัวข้อ New opportunity and challenge: Education drive for PEARL Strategy for Southern Economic Corridor หรือการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL โดยมี นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว, ดร.วิชิต ประกายพรรณ ที่ปรึกษาและกรรมธิการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในส่วนงานนวัตกรรม ด้านพลังงาน อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน), ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร อดีต รมช.กระทรวงศึกษาธิการ และ นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ร่วมเวทีเสวนา โดยมี นายสุภนันท์ ฤทธิ์มนตรี ผู้ประกาศข่าวช่อง NBT ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมโรงแรมลอฟท์มาเนีย อ.เมืองชุมพร

 รศ.ดร.คำรณวิทย์ ทิพย์มณี รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดเผยว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม เทคโนโลยี ในปัจจุบันทำให้สถาบันฯ ยังคงมุ่งมั่นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างความรู้ ทักษะและทัศนคติที่ดี เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการคิด การวางแผน การปฎิบัติ การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่ๆ สจล.ได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้โครงการ KMITL ONE “ สจล.เป็นหนึ่งเดียว” โดยได้เปิดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ สจล. กทม. และสจล. วิทยาเขตชุมพร โดย สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้จัดงานเสวนา ในหัวข้อ New opportunity and challenge: Education drive for PEARL Strategy for Southern Economic Corridor หรือ  KMITL กับการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ด้วยยุทธศาสตร์ PEARL เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าใจและเห็นโอกาสทางธุรกิจจากบริบทการขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต้ พ.ศ. 2566-2570 (PEARL) โดยเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู่ในจุดพื้นที่ยุทธศาสตร์ จังหวัดสองพี่น้อง "ชุมพร-ระนอง"
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

คลัง ควงสถาบันการเงินลงใต้ เปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ สัญจร ครั้งที่ 5” จ.สงขลา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ