วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในการนี้
 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้ (15 ธันวาคา 2565) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ อำเภอสามซุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปสถานการณ์วาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จำนวน 898 ชุด ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบวาตภัย 898 ครัวเรือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบวาตภัย 
ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ประชาชนที่ประสบวาตภัย และเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
จากนั้น องคมนตรี ได้ลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอสามชุก จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนางทอง ยืนยงค์ อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 37 หมู่ 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 / ครอบครัวนางมังคุด ป่านมุนี อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 36 หมู่ 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 / นายสมพงษ์ อู่อรุณ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 38 หมู่ 1 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามซุก จังหวัดสุพรรณบุรี เหตุเกิดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้เกิดสถานการณ์วาตภัย ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 9 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภออู่ทอง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอดอนเจดีย์อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภอศรีประจันต์ และอำเภอสามชุก จำนวน 28 ตำบล 74 หมู่บ้าน  ราษฎรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 898 ครัวเรือน 2,998 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยวาตภัยแล้ว และได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภค ที่พักอาศัยชั่วคราว ให้ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ 2566 . ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ