วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ร้อยเอ็ด...อำเภอเมยวดีเมยวดี เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 
     เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
 เวลา 09.00 น. นายสันติ โอฆะพนม นายอำเภอเมยวดี  เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ที่ หอประชุม อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรของที่ทำการปกครองอำเภอเมยวดีและกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมภาคีเครือข่ายปรับปรุงเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน ให้สอดคล้องตามนโยบาย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน 
    กิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ฯจำนวน 100 คน 
       ////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ 
ชาติ มหาชน ศูนย์ข่าวทีวีประชาชนออนไลน์/รายงาน
สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ