วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์


รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
   
   " กีฬา กีฬา เป็นยาวิเศษ  "
" พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรภาค ๗  ประจำปี ๒๕๖๕  ณ สนามฟุตบอลดราก้อนโซลาร์ปาร์ค อ.เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี " 

    ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ผลิตรายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เดินทางมาร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรภาค ๗  ประจำปี ๒๕๖๕  ณ สนามฟุตบอลดราก้อนโซลาร์ปาร์ค อ.เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี  โดยท่านพล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗  ประธานเปิดงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรภาค ๗  ประจำปี ๒๕๖๕  ณ  สนามฟุตบอล
ดราก้อนโซลาร์ปาร์ค อ.เมืองราชบุรี จ. ราชบุรี 
การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในตำรวจภูธรภาค ๗ เพื่อปลูกฝังความนิยมการเล่นกีฬาแก่ข้าราชการตำรวจ เพราะการกีฬาสร้างความสามัคคีกลมเกลียวเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงที่ดี มีร่างกายแข็งและจิตใจที่ดีงามรู้แพ้รู้ชนะ รู้จักให้อภัยเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันจะส่งผลให้การปฎิบัติหน้าที่ข้าราชการของตำรวจภูธรภาค ๗ มีประสิทธิภาพสำเร็จลุล่วง
 
CR : รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก./

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จัดกิจกรรมฝึกอาชีพสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ รพจ. "ศิลปะประดิษฐทำพวงกุญแจ" วิทยากรโด...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ