วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา - นานาชาติ ในวันที่ 12 ธันวาคม นี้

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พิจารณาศึกษาติดตามและสืบสานแนวพระราชดำริ และ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ และรองประธานคณะฯ นายธนวัต ศิริกุล รองอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนจากประเทศอินเดีย ประเทศจีน และเจ้าหน้าที่ ในการลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการจัดกิจรรมเปิดนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาราชภัฎพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่ารากชารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สุรินทร์ ศรีสังข์งาม ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่

โดยกิจกรรมดังกล่าว สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญกลุ่มประเทศ ที่มีประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กับพระนครศรีอยุธยา
ร่วมจัดกิจกรรมนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา – นานาชาติ ในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการฟื้นฟูศูนย์ความสัมพันธ์อยุธยา - นานาชาติ ให้กลับมามีชีวิต และเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ พี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษาและชาวต่างชาติ ในการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา

ทั้งนี้กิจกรรมในวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ประกอบไปด้วยการการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การแสดงนิทรรศการความสัมพันธ์อยุธยา - นานาชาติ โดยแบ่งนิทรรศการเป็น 2 ด้าน ประกอบไปด้วย พระอัจฉริยะภาพของกษัตริย์ในด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและการทูต สมัยกรุงศรีอยุธยาและพระอัจฉริยะภาพของกษัตริย์ในด้านความสัมพันธ์ต่างประเทศและการทูต สมัยรัตนโกสินทร์ รวมถึงการออกบูธจัดแสดงสินค้าและของที่ระลึกนานาชาติ อีกด้วย

เดชา  อุ่นขาว   รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ