วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหาร  องค์การประสานภาครัฐ ผลักดันโซล่าเซลล์สู้ภัยแล้ง
         มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 65  ที่ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน วัดบ้านหนองผือ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายกิตติธัช กิตติวุฒิภัทร ประธานองค์การประสานภาครัฐ  นายพสวัจน์ เมืองโคตร กำนันตำบลหว้านใหญ่ พร้อมด้วยชาวบ้านหนองผือ หมู่ 6  และหมู่ 9  เข้าร่วมฟังขั้นตอนโครงการเจาะน้ำบาดาลโซล่าเซลล์ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร และบริโภค โดยให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันจำนวน 7 คน เพื่อขออนุญาตในการเจาะน้ำบาดาลโซล่าเซลล์  โดยมีชาวบ้านจำนวน 50 คน เข้าร่วมในครั้งนี้
          นายกิตติธัช กิตติวุฒิภัทร ประธานองค์การประสานภาครัฐ  เปิดเผยว่า  องค์การประสานภาครัฐมาพบประชาชน และให้ความรู้เรื่องน้ำ ทำอย่างไรให้ได้น้ำมา และทำให้ถูกต้อง และระเบียบการให้ประชาชนได้รับทราบ ความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้รับประโยชน์ และโครงการดังกล่าวก็ขอให้ประชาชนสามัคคีกัน เพื่อความรวดเร็ว ทางท้องถิ่นและชาวบ้านต้องไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความรวดเร็ว ส่วนโครงการนี้ทางท้องถิ่นเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง ทางองค์การประสานภาครัฐ มีหน้าที่ติดตามโครงการ และความถูกต้องรูปแบบของโครงการ เพื่อให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ และสำคัญที่สุดคือน้ำเพื่อการเกษตร
          ด้านนางอุลัย พันธุพาน  อายุ 50 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ 9 บ้านโคกน้ำสร้าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร  บอกว่า  อยากได้บ่อน้ำโซล่าเซลล์ เพราะว่าจะได้ใช้น้ำทุกคน ใน 7 คนก็มีเอกสารครบทุกคน พอถึงหน้าแล้งไม่มีน้ำกินน้ำใช้ ก็เป็นโครงการที่ดี ที่ทางองค์การประสานภาครัฐเข้ามาช่วย แต่ก่อนไม่มีผู้ประสานมันก็ยาก และตอนนี้มีองค์การประสานภาครัฐเข้ามาช่วยก็ดี
          สำหรับศูนย์ประสานงาน องค์การประสานภาครัฐ ทำหน้าที่ประสานทำหน้าที่ประสานงานกับทางราชการ ศูนย์ประสานงานเป็นศูนย์ภาคประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง จะเน้นในเรื่องฟของการช่วงเหลือพี่น้องประชาชน เช่น หากิจกรรม หาโครงการ หาแผนงานมาลงพื้นที่ อาทิ โครงการโซล่าเซลล์ที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือราชการอีกทางหนึ่ง ตลอดจนชาวบ้านที่มีปัญหาต่าง ๆ รวมไปถึงเรื่องปากท้องของชาวบ้าน นอกจากนี้ทางองค์การประสานงานภาครัฐ ยังมีที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ และชาวบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ ก็สามารถติดต่อศูนย์ประสานงานองค์การประสานภาครัฐจังหวัดมุกดาหาร 

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
 สนับสนุนโดย                           รายงานข่าว                               

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ