วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

(อ.ต.ร.)และสมาชิก(อ.ต.ร.)ทั่วประเทศ
"ขอคัดค้านการแก้ ม. 112"
 ณ สำนักงานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)

(อ.ต.ร.)สร้างเครือข่าย(อ.ต.ร.)ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อ.วิชิต ดิษฐประสพ ประธานใหญ่(อ.ต.ร.)มอบประกาศนียบัตร ให้แก่นางสาว สุณิสา โสรัยยะ ผู้ผ่านการอบรมกฎหมายเบื้องต้น และกฎหมายรัฐธรรมนูญ *มาตรา 6 องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้.
>ประมวลกฎหมายอาญา*มาตรา 112 ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย
พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี
  (อ.ต.ร.)และสมาชิก(อ.ต.ร.)ทั่วประเทศ
"ขอคัดค้านการแก้ ม.112"
เพราะ ม.112 เป็น ประมวลกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐ ประมุขแห่งรัฐทุกประเทศก็จะมีกฎหมายคุ้มครอง.
จึงไม่เห็นด้วยในการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112(ม.112)
.... ท่านที่สนใจร่วมเป็นเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กับ(อ.ต.ร.)
... โครงการอบรมกฎหมายผ่านมือถือหรือระบบ Line
> อบรมกฎหมายรัฐธรรมนูญปี 2560 *หมวด 2 พระมหากษัตริย์
(มาตรา 6 ถึง มาตรา 24) และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองประมุขแห่งรัฐและเปรียบเทียบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองประชาชน.
...อบรมผ่านระบบไลน์ฟรี?ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น อยู่ที่ไหนขอให้ท่านมีโทรศัพท์มือถืออบรมผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบไลน์
มือถือ ID LINE 064-516-6794
   (อ.วิชิต ดิษฐประสพ)
 ประธานใหญ่องค์การ(อ.ต.ร.)
   วันที่ 2 ธันวาคม 2565
หมายเหตุ โครงการอบรมเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการอบรมต่างจากการอบรมสมาชิก(อ.ต.ร.)
>การอบรมเป็นสมาชิก(อ.ต.ร.)
ต้องแจ้งลงทะเบียนอบรม ส่วนการอบรมเครือข่ายปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องแจ้งลงทะเบียนสามารถโทรเข้ามือถือ หรือ LINE เบอร์มือถือและ ID Line 064-516-6794 แจ้งอบรมได้ทันที
ใช้เวลาประมาณ15 นาที/คน
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ