วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 3 ธค. 65
ท่านประธาน สทท.
ชำนาน ศรีสวัสดิ์
ร่วมเสวนา  
การท่องเที่ยวเชิงอากาศยาน 
จัดโดยสมาคมการบินภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ (สมาชิก สทท.)
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว
มีนักบินเอกชน มาจากทั้งใน และต่างประเทศ นำเครื่องบินส่วนตัวมาเยือนจังหวัดภาคเหนือ

ภายในงาน มีการทำ Work shop หารือ ส่งเสริมให้เกิดสนามบินเอกชน ทุกภูมิภาค และ สางเสริมให้มีธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอากาศด้วย

และชาวงบ่ายร่วมพิธีเปิดงาน Air Show ณ สนามบิน Chiangmai Air Sport.
ครับ

 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ