วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

ผบช.รร.นรต. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G – AI เพื่อกิจการงานตำรวจ ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

ผบช.รร.นรต.
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G – AI เพื่อกิจการงานตำรวจ  ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 


วันนี้ (11 ม.ค.66) 
เวลา14.00 น.

พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ
ผบช.รร.นรต.
ได้มาร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 5G – AI เพื่อกิจการงานตำรวจ  ระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โดยมี
-ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
-ศ.ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พร้อมด้วยผู้บังคับการ, คณบดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

ณ ห้องสามพราน รร.นรต.

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ