วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

สมศักดิ์ฯ สั่ง เลขาฯ ป.ป.ส. ติวเข้มปราบยาเสพติด “อินทรีย์ 19” รุ่น 4 ดึง จนท.เมียนมา ร่วมฝึกยุทธวิธีขั้นสูง

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

สมศักดิ์ฯ สั่ง เลขาฯ ป.ป.ส. ติวเข้มปราบยาเสพติด “อินทรีย์ 19” รุ่น 4 
ดึง จนท.เมียนมา ร่วมฝึกยุทธวิธีขั้นสูง

วันที่ 10 มกราคม 2566 
เวลา 09.00 น. 

นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ “อินทรีย์ 19” รุ่นที่ 4 ณ กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย (อรินทราช 26) กองบินตำรวจ (รามอินทรา) แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติด ต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นการยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะด้านปราบปราม      ยาเสพติด เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ รวมทั้งการให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งการโครงการฯ อินทรีย์ 19 เป็นการฝึกทางยุทธวิธีร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสหภาพเมียนมา รวมจำนวนทั้งสิ้น 42 นาย โดยฝึกระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลาการฝึกตลอดหลักสูตรจำนวน 30 วัน “สำนักงาน ป.ป.ส. จัดโครงการฯ มาแล้ว จำนวน 3 รุ่น มีผู้สำเร็จการฝึกจำนวน 103 นาย และในปีงบประมาณ 2566 นี้มีผู้ผ่านการทดสอบร่างกายเข้าเป็นนักเรียน “อินทรีย์ 19” จำนวนทั้งสิ้น 42 นาย  ซึ่งในการฝึกอบรมครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการเพิ่มประสิทธิของบุคลากรในการปราบปรามยาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่จากสหภาพเมียนมา ร่วมการฝึกอบรม จำนวน 20 นาย กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 8 นาย กองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 6 นาย กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 1 นาย ศูนย์รักษาความปลอดภัย จำนวน 4 นาย และสำนักงาน ป.ป.ส. จำนวน 3 นาย   

ชุดปฏิบัติการอินทรีย์ 19 เป็นชุดปฏิบัติการรบพิเศษของสำนักงาน ป.ป.ส . ที่ได้รับการฝึกฝนทางร่างกายให้แข็งแกร่ง เน้นการฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี แบบทีมโจมตี การตรวจค้นอาคารทางยุทธวิธี การตรวจค้นยานพาหนะ การจัดทำแผนเผชิญเหตุและแผนการโจมตี โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากกองบินตำรวจ สนับสนุนอากาศยานปีกหมุน เพื่อให้ผู้รับการฝึกได้ทำการฝึกการส่งกำลังทางอากาศยานทางดิ่งด้วย  

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ ศุลกากรภาคที่ 2 จับกุมบุหรี่ไฟฟ้า ลักลอบนำเข้า จำนวนมาก มูลค่ารวม 7 ล้านบาท   ​​ตามที่ นายพชร อนันตศิลป์ อธิบ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ