วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารตัวแทนชาวบ้านภูผาหอมยื่นหนังสือต่อประธานกรรมาธิการที่ดินฯ ร้องขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
มุกดาหาร
/เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 66 เวลา  15.30 น. ณ  ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายอภิชาต  ศิริสุนทร  ประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  โดยมี นายอภิศักดิ์  ศรีเฉลียว  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 บ้านภูผาหอม  ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล   จังหวัดมุกดาหาร  ในนามตัวแทนของชาวบ้านภูผาหอม  ได้ ยื่นหนังสือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชน บ้านภูผาหอม  ซึ่งชาวบ้านส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีการปรับปรุงแนวเขตอุทยานทับเขตที่ดินทำกิน ของชาวบ้าน รวมทั้งเขตวัด  ส่งผลให้ชาวบ้านภูผาหอมและพระสงฆ์ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
บ้านภูผาหอมจัดตั้งตั้งเมื่อวันที่  25 มกราคม 2523  โดยเป็นหมู่บ้านผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ตามนโยบายที่ 66/2523  ของรัฐบาลในสมัยนั้น   ซึ่งรัฐได้จัดสรรที่ดินทำกิน ให้ราษฎร จำนวน 35 ครัวเรือน ๆ ละ 15 ไร่ ที่อยู่อาศัยครัวเรือนละ  2 งาน ดำเนินการจัดสรรโดยนิคมสหกรณ์ดอนตาล  ปัจจุบันบ้านภูผาหอมมี 193 ครัวเรือน ประชากร 661 คน ต่อมาปี  2535 ได้มีประกาศเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวขึ้น  ได้มีการกันพื้นที่ป่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ (หลักหมุดอุทยานฯ กับนิคมฯ คู่กัน) ส่วนชาวบ้านยังทำมาหากิน ประกอบอาชีพในพื้นที่ของตัวเองเรื่อยมา ต่อมาปี 2558 คณะรัฐมนตรีได้มีการดำเนินนโยบายปรับปรุงแผนที่ตามแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 1:4,000 (ONE  MAP)  ซึ่งมีการขยายแนวเขตอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัวทับแนวเขตที่ดินของชาวบ้านหลายรายรวมทั้งทับแนวเขตของวัดภูผาหอมถาวราราม   ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  2481 ผลจากการดำเนินการตามนโยบายปรับปรุงเขตที่ดินดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านและ วัดไม่สามารถขอออกเอกสารสิทธิ์ได้   ที่สำคัญเจ้าหน้าที่อุทยานได้ทุบกุฏิสงฆ์เสียหาย  จำนวน 2 หลัง จากปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว  ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังอำเภอดอนตาลและจังหวัดมุกคาหารตามลำดับ   แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านภูผาหอม   ชาวบ้านภูผาหอมจึงขอให้คณะกรรมาธิการนำเสนอข้อมูลปัญหาต่อรัฐบาล  ขอให้ใช้แนวเขตอุทยาน(หลักคู่)เดิม และขอให้รัฐชดเชยค่าเสียหายและหาผู้รับผิดชอบจากการทุบกุฏิสงฆ์  จำนวน 2 หลัง ด้วย
หลังจากประธานคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สภาผู้แทนราษฎร รับฟังปัญหาและรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  จังหวัดมุกดาหารจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ พร้อมชาวบ้าน  เพื่อตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจน  สำหรับกรณีทุบ กุฏิสงฆ์  จำนวน 2 หลัง ต้องรอให้การตรวจสอบแนวเขตให้ชัดเจนก่อน จึงจะดำเนินการต่อไป

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ