วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี พ.ศ. 2566
วันนี้ (16 ม.ค.66) ที่อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานเนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 19 รูป พิธีบูชาบูรพาจารย์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู พิธียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันแสดงการมีคุณธรรม สติปัญญา ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และดำรงไว้ซึ่งสถาบันอันทรงเกียรติของครู โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 167 ราย มอบของที่ระลึกให้ครูอาวุโสนอกประจำการ ครูอาวุโสในประจำการ โดยมี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ภาระหน้าที่ของครู อันได้แก่ การสร้างและพัฒนาคนให้มีความพร้อมที่จะเป็นพลเมืองดีของสังคมและเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานกว่าจะเห็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ครูจึงเป็นปูชนียบุคคลที่ควรค่าแก่การยกย่องในความวิริยะ อุตสาหะ พากเพียร และเสียสละ เป็นบุคคลที่มีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นบุคคลตัวอย่างของสังคม นับแต่โบราณกาลมาจนถึงปัจจุบัน ขอชื่นชมครูอาวุโสในประจำการ และครูอาวุโสนอกประจำการ ที่ท่านได้ปฏิบัติภารกิจของครูมาเป็นระยะเวลายาวนาน ร่วมสร้างเด็ก เยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่านที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นในงานวันครูครั้งนี้ อันแสดงถึงการมีคุณธรรม สติปัญญา ความสามารถของทุกท่าน และดำรงไว้ซึ่งสถาบันอันทรงเกียรติของครู
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ