วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เริ่มแล้ว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ 18 มกราคม 2566 
นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2566 โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยวเข้าร่วมพิธี โดยช่วงก่อนพิธีเปิดงานฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านการรำของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุพรรณบุรี กว่า 500 คน รำถวายสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ และภาคเอกชน กำหนดจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และร่วมรำลึกถึงมหาวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยมีความเป็นอิสระมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งเป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เริ่มจัดงานตั้งแต่ปี 2502 เป็นต้นมา และเริ่มจัดให้มีการแสดงยุทธหัตถี ในปี 2523 รวมระยะเวลาจนถึงครั้งนี้ เป็นเวลา 64  ปี ในปีนี้จัดงานระหว่างวันที่ 18 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 รวม 15 วัน 15 คืน ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมที่สำคัญของการจัดงาน คือ การแสดง แสง สี เสียง สงครามยุทธหัตถีอันยิ่งใหญ่ตระการตาด้วยช้างจริง ม้าจริง ในสถานที่จริงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักท่องเที่ยว ได้มีโอกาสชมพระบรมเดชานุภาพ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยทำการแสดงรวม 10 วัน ๆ ละ 1 รอบ โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทุกรอบ ได้แก่ วันที่  18,20,21,22,23,27,28,29,30 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การเดินแบบผ้าไทยโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุพรรณบุรี การประกวดธิดาดอนเจดีย์ ซึ่งแต่งกายด้วยชุดตะเบงมานเหมือนวีรสตรีไทยในอดีต การออกร้านธารากาชาด การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี "ของดีวิถีคนเมืองเหน่อ " และการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ มากมาย 
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

" วันทหารผ่านศึก ประจำปี 2566" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ที่กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ