วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

มุกดาหารเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานตอบรับนโยบาย “คนไทยต้องทำ CPR เป็น”
มุกดาหาร
/เมื่อวันที่  5 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวรญาณ   บุณณราช  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  ดร.พิเชษฐ์  หนองช้าง  รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นางกัลยากร  สุขสานต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร ร่วมในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน  ณ  อาคาร 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสันติชัย  วรวิริยะประเสริฐ  ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ให้การต้อนรับ
          ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างรากแก้วแห่งความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับภาคประชาชน ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่มีความต้องการให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการทำ CPR เป็น จำนวน 10 ล้านคนภายใน 3 ปี รวมทั้งเพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีแม้ว่าการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจะมีความสำคัญ แต่ในประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านนี้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นการช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งนายสันติชัย   วรวิริยะประเสริฐ  ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวคิดให้พัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ ทางด้านการกู้ชีพกู้ภัย ส่งเข้าอบรมศึกษาดูงาน จนมูลนิธิฯ เข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2547  ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ชีพและอาสาสมัครฯ ที่มีความรู้ระดับ EMR จนถึง EMT-B เป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคคลเหล่านี้ นอกจากจะเป็นกำลังในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้องและทันท่วงทีแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไปจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภาคประชาชน   เยาวชน รวมถึงอาสาสมัครและบุคลากรในสังกัดของมูลนิธิฯ รวมถึงพี่น้องเครือข่ายได้อีกด้วย
        นายสันติชัย  วรวิริยะประเสริฐ ประธานมูลนิธิ กล่าวว่า ปัจจุบันมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยครูผู้สอนฯ  ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและมีทรัพยากรต่างๆ  สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและประชาชนที่สนใจ ให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น  ในส่วนของภาคประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ  เอกชน  โรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สามารถติดต่อเพื่อเรียนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานได้ฟรี และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง  ติดต่อ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร  โทร. 098-502-9000  เพราะการช่วยชีวิตเป็นหน้าที่ของทุกคน  1 คนให้ 1คนรอด   เราจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสู่ประชาชนอย่างไร้ขีดจำกัด

ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ