วันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จังหวัดสุพรรณบุรีมอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย
บ่ายวันนี้ (3 ม.ค.66) ที่หอประชุมอำเภอบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 
นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพแก่คนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมี นางนภัสสร สุวรรณประทีป นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี นายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะเหล่ากาชาด คณะแม่บ้านมหาดไทย ร่วมมอบถุงยังชีพ
นายปฏินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า มาคมประชาคมคนตาบอดไทย ขอความร่วมมือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาให้ความช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 92 คน ประกอบด้วย อำเภอบางปลาม้า จำนวน 59 คน /อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จำนวน 7 คน /อำเภอศรีประจันต์ จำนวน 2 คน อำเภอสองพี่น้อง จำนวน 13 คน / อำเภอสามชุก จำนวน 2 คน /อำเภออู่ทอง จำนวน 8 คน และอำเภอเดิมบางนางบวช จำนวน 1 คน ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี พิจารณาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้พิการทางการเห็นโดยในวันนี้ได้มอบถุงยังชีพเพื่อใช้ในการดำรงชีพเบื้องต้น
ปิยะพงษ์ สุขเผือก/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี/ที่มา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 10 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 60 ล้าน

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ กรมศุลกากรยึดยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมเฟตามีน) ซุกซ่อนในหมอนยางพารา เตรียมส่งต่างประเทศ น้ำหนักรวมส...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ