วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2566

เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในปี 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ นายเจเรมี ดักลาส ผู้แทน UNODC พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในปี 2566
 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 


นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับนายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas) ผู้แทนสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เข้าหารือข้อราชการ
ในการสานต่อความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับ UNODC ในปี 2566
 นายเจเรมี ดักลาส (Mr. Jeremy Douglas)  ได้กล่าวถึงแผนการจัดกิจกรรมสำคัญของ UNODC ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 ได้แก่ การศึกษาดูงานการลักลอบค้ายาเสพติดตามเส้นทางทะเลฝั่งอันดามัน ณ จังหวัดระนอง
และการเปิดตัวรายงานการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในห้วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ โดยในวันที่ 26 มกราคมนี้ จะมีการเปิดตัวรายงานการสำรวจฝิ่นในเมียนมา และในห้วงเดือนมีนาคม 2566 มีแผนที่จะจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า (Early Warning System) 
 นอกจากนี้ UNODC กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินงานภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย (Mekong MOU) โดยในปี 2566 สาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี (Ministerial Meeting) ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ในห้วงเดือนมิถุนายน ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งสามารถเข้าร่วมในรูปแบบการประชุม
ณ ที่ตั้ง (in-person) ได้ และจีนได้ยืนยันการจัดกิจกรรมคู่ขนานภายใต้การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 66 ในห้วงมีนาคมด้วย
 ท้ายนี้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวถึงแนวทางถ้อยแถลงในที่ประชุม CND สมัยที่ 66 ที่เรียกร้องขอให้นานาประเทศ สนับสนุนด้านงบประมาณให้กับ สปป.ลาว และเมียนมา ในการเผาทำลายของกลางยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพิ่มการจับกุมตามแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพ โดย UNODC เห็นด้วยกับแนวทางข้างต้น พร้อมเสนอแนะให้หารือกับประเทศสมาชิก อาทิ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น ฯลฯ เพื่อผลักดันในเวทีระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ควรจัดการประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ของ UNODC ในการสนับสนุนข้อมูลวิชาการ
 ทั้งนี้ ตามนโยบายของรัฐบาลไทยและนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้ขอขอบคุณ UNODC ที่ให้ความร่วมมือในการทำงาน มาโดยตลอด และพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันต่อไป 

นสพ.ทันใจนิวส์/เอกชัย/รายงาน0894981477

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพร  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ