วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30.น.นายชุติเดช  มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ 
นายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าฯเดินทางไปเป็นประธานพิธี ชมการเดินขบวนแห่เครื่องสักการะสู่มหมากสู่มปู(พลู)ผลไม้และวางเครื่องสักการะถวายอนุเสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร  ที่คือเวียง เมืองด้งเก่า บ้านแม่กระต๋อม หมู่๖ ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น,นายอธิวัฒน์   อารัญ ปลัดอำเภอวังชิ้น หัวหน้าบริหารฯหัวหน้าส่วนราชการ,ดร.วีระพงษ์ นวลแก้ว เลขาคณะกรรมาธิการฯ,นายกฤติเดช สันติวชิระกุล สส.แพร่เขต2,นายพลพยุหะ ไชยรส สนง.ศิลปกรที่7 เชียงใหม่ ผ้นำท้องถิ่นมี นางกุลชา บัญสว่าง สจ.แพร่เขต1 วังชิ้น,นายปฎิพล จอมดวง สจ.แพร่ เขต2 วังชิ้น ตัวแทน ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล ,นายกฤศ  สินทะมณี นายก อบต ป่าสักและทีมงานบริหาร,นายอัมพร ฐานะวุฒิกุล และทีมงานบริหาร ผู้นำท้องที่มี นายสานิตย์  นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก และ ผญบ.ต.ป่าสัก,นายวัชรินทร์ ครองสุวรรณ กำนัน ต.สรอย  โดยมีพระครูวิจิตร ธรรมสาธก เจ้าคณะอำเภอวังชิ้น เจ้าอาวาสวัดสัมฤทธิ์บุญ/ประธานวัฒนธรรมอำเภอวังชิ้น,พระครูปัญญาพลากร เจ้าคณะตำบลสรอย,พระครูพิพิธจิตราภิรมย์ เจ้าคณะตำบลป่าสัก พระเถรานุเถระ เข้าร่วมพิธี และพี่น้องประชาชนชาวตำบลป่าสัก 10 หมู่บ้าน ในงานพิธี มีขบวนสุ่มหมากสู่มปู(พลู)ชาวตำบลป่าสักเดินขบวนจากปากทางเข้าเมืองเก่ามาถึงลานอนุเสาวรีย์ให้ผู้มาร่วมพิธีดังกล่าวข้างต้นได้รับชมมีการแสดงฟ้อนรำของกลุ่มแม่บ้านรวม10 หมู่บ้าน,การแสดงตีกลองสะบัดชัยพร้อมรำประกอบของ นร.ป่าสักปางไม้ นิทัศกาลหนังสือประวัติและเศษถ้วยชามเครื่องใช้โบราณที่คือเวียงเมืองด้ง
     เวลา09.30 น.พิธีเปิด ดร.โฉมฉาย กาศโอสถ ประธานพัฒนาเครือข่ายเวียงด้งนคร ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และประวัติความเป็นมาต่อประธานพิธีว่า สถานที่แห่งนี้คือเมืองด้งนคร(คือเวียง)และเจ้าหลวงหมื่นด้งนคร เป็นเมืองโบราณขนาดเล็กอายุราวพุทธศตวรรษที่19-22 ตั้งขอบรอยต่อและเส้นทางคมนาคมที่สำคัญระหว่างอนาจักรล้านนากับอนาจักรสุโขทัย-อยุทธยา
     เจ้าหลวงหมื่นดัง ถือกำเนิดเมื่อปี พ.ศ.1933 ที่บ้านแม่วาง สันป่าตอง นครพิงค์เชียงใหม่ 
 พ.ศ.1952 ครองเมืองเขลางค์(ลำปาง)
   พ.ศ.2003 ไปควบคุมเมืองเชลียงโดยตั้งค่ายพักทัพไพร่พลทางทิศตะวันออกของเมืองเชลียงบริเวณบ้าตึ๊ก(ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขมัย)
   พ.ศ.2007 สร้างเมืองเวียงด้งนคร(คือเวียง)เป็นเมืองหน้าด่าน)ของอนาจักรล้านนา บริเวณทิศตะวันออกของลำห้วยสรอย(บ้านแม่กระต๋อม ม.6 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่)
    พ.ศ.2011 สร้างเมืองด้ง(บ้านเมืองด้ง ต.น้ำแพร่ อ
หางดง จ.เชียงใหม่)โดยอัญเชิญพระแก้วมรกต(พระพุทธมหามณีรัตนปฎิมากร)จากเมืองเขลางค์นคร ไปประดิษฐ์ฐานที่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่
    พ.ศ.2014ไปครองเมืองเชียงชื่น         
เจ้าหลวงหมื่นด้งถึงแก่พิราลัยลงเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2017 ที่นครพิงค์เชียงใหม่ ชนมายุได้ 84 ปี
   วัตถุประสงค์
-เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ต่อยอดและขัดประเพณีสืบสานโบราณสถานคือเวียงและพิธีไหว้สาเจ้าหลวงหมื่นต้งนคร
-เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และโบราณคดีท้องถิ่นเวียงด้ง
-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โบราณสถาน
-เป็นที่กราบไหว้เคารพบูชาของพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด
     เป็นการจัดงานครั้งแรกหลังจากตั้งอนุเสาวรีย์เมื่อปี 2565 ไว้ในโบราณสถานแห่งนี้ และเป็นต้นแบบ รูปแบบของการจัดงานในปีต่อไป โดยกำหนดเอาวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์(เดือน5เหนือ) ของทุกปีเป็นหลัก
       ประธานพิธี ได้กล่าวชื่นชมการจัดงาน,รับมอบของที่ระลึกและดูนิทัศกาล เป็นหนังสือประวัติศาสตร์และหลักฐานชิ้นส่วนของเก่า ที่ขุดค้นพบในคือเวียงเมืองด้ง โดยนายพลพยุหะ  ไชยรส เจ้าหน้าที่กจากสำนักงานกรมศิลปกรที่7 เชียงใหม่ และได้แนะนำนายอำเภอวังชิ้น ว่าในปีต่อไปทางอำเภอน่าจะจัดขบวนมาร่วมและควรสร้างถนนเข้ามาถึงที่โบราณสถาน เพราะถือว่าเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอวังชิ้น
ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

วันที่ 7 ธันวาคม 2566  นพ.พรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมโครงการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและสุขภาพจิ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ