วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

งาน CEO LUNCH TALK BUSINESS CONNECTION 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
 ดร. โรจนศักดิ  แสงธศิริวิไล นายกสมาคมเครือข่ายผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนนานาชาติ ร่วมงาน CEO LUNCH TALK BUSINESS CONNECTION  ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงาน EEC LUNCH TALK BUSINESS CONNECTION  จัดงานโดย บริษัท แบรนด์ สตูดิโอ (ประเทศไทย) จำกัด และดร.วิริยพล คณาสิริวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารนิตยสารออนไลน์ 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ  ซึ่งเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเน้นผลสัมฤทธิ์ ที่รวมผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจ จับคู่แลกเปลี่ยนสร้างเครือข่าย โดยวิทยากรร่วมเสวนา 3 ท่าน ดังนี้ 
1)  ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง บรรยาย “ผังเมือง – พัฒนาเมือง เรื่องไม่ค้นเคย (ของไทย)” 2) ดร.โสภณ พรโชคชัย บรรยาย “EEC สุดยอดสวรรค์ของนักลงทุนต่างชาติ และ 3) ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม บรรยาย “พอร์ตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และกลยุทธ์การพิจารณาซื้อที่ดินของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในเขต ECC  
นอกจากนี้ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ดร.โสภณ พรโชคชัย ผู้เชี่ยวชาญในวงการอสังหาริมทรัพย์ นายพิสัณห์ เนื่องจำนงค์ คลังจังหวัดชลบุรี นายวรจักร สถาพรถภิญโญ นายอำเภอศรีราชา ผู้ประกอบการ และเจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าว
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

จิตอาสาดับไฟป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเลครูบ อ.เกาะลันตาจ.กระบี่ ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ