วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

    เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖.เวลา๐๘.๐๐ น.ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย คุณพรรณี แสงสันต์ เลขาอดีตรัฐมนตรีฯ 

ได้รับเกียรติเชิญชมริ้วขบวนแห่และการแสดงของนักเรียน-พี่น้องประชาชนชาวตำบลสรอย  ที่อนุเสาวรีย์เจ้าหลวงหมื่นด้งนคร ร.ร.สรอยเสรีวิทยา ต.สรอย อ.วังชิ้น จ.แพร่
มีผู้นำท้องถิ่น นางกุลชา บัญสว่าง สจ.แพร่เขต๑ วังชิ้น,นายปฎิพล จอมดวง สจ.แพร่เขต๒ วังชิ้นนายอัมพรฐานะวุฒิกุล นายก อบต.สรอย,นายกฤศ สินทะมณี นายก อบต.ป่าสักและทีมงานบริการ นายไพรัช บัญสว่าง นายก อบต.แม่ป้าก ผู้นำท้องที่มีชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.สรอย ต.ป่าสักนำโดยนายวีชรินทร์ ตรองสุวรรณ กำนัน ต.สรอย,นายสานิตย์ นันทสุวรณ กำนัน ต.ป่าสัก
ได้มีริ้วขบวนแห่สู่มหมาก สู่มปู   (พลู)ผลไม้สด,ตุงจัย ของแต่ละหมู่บ้าน๑๑ หมู่บ้าน ๕ โรงเรียน ร่วมขบวนแห่เข้ามาหน้าอนุเสาวรีย์
   ในขณะเดียวกันเมื่อริ้วขบวนของแต่ละหมู่บ้านผ่านกองอำนวยการมา  อดีตรัฐมนตรีฯและเลขา เห็นขบวนอันสวยงามประทับใจมาก จึงได้ออกไปร่วมเดิน ร่วมหาบกอนและเข้าไปถ่ายรูปด้วย
     เวลา ๐๙.๐๐น.
นายอธิวัฒน์ อารัญ ปลัดอำเภอ หัวหน้างานฝ่ายบริหารปกครอง อำเภอวังชิ้น ได้รับมอบหมายจากนาย
อำเภอฯเป็นประธานพิธีเปิดงาน,มีนายอัมพร  ฐานะวุฒิกุล
 นายก อบต.สรอย กล่าวรายงานถึงความเป็นมาว่า
อนุเสาวรีย์แห่งนี้ได้ตั้งประดิษฐานไว้เมือปี พ.ศ.๒๕๔๔ ซึ่งมีครูบามนตรี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสุโทนเป็นผู้สร้างร่วมกับพี่น้องชาว ต.สรอย และ ต.ป่าสักฯจัดแต่งดาริ้วขบวนสู่มหมากสู่มปูผลไม้ ได้อัญเชิญมาจากวัดพระธาตุสุโทน แผ่บารมีแห่ไปทาง อ.เด่นชัย อ.สูงเม่น อ.เมืองแพร่ อ.ลอง อ.วีงชิ้น แล้วมาประดิษฐานตั้งไว้ที่นี่ มีการจัดงานสมโภชที่ยิ่งใหญ่ แล้วทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ว่า เดือน๕ แรม ๕ ค่ำ(ของล้านนา) จะมีงานประเพณีพิธีบวงสรวงไหว้สาเจ้าหลวงหมื่นด้ง ประจำทุกปี
     ต่อมาเมื่อปี ๒๕๖๕ ทาง พี่น้องชาว ต.ป่าสักได้สร้างอนุเสาวรีย์อีย์ อีกองค์หนึ่ง ประดิษฐานไว้ที่คือเวียงเก่า
(เมืองด้ง)บ้านแม่กระต๋อม  ม๖ ต.ป่าสักฯได้ทำพิธีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ ก.พ.๖๖ ที่ผ่านมา  วันนี้ได้นำขบวนมาร่วม๓ ขบวนคือกลุ่มเครือข่ายพัฒนาเมืองด้งนำโดย ดร.โฉมฉาย  กาศโอสถ
     กลุ่มผู้นำท้องถิ่น อบต.ป่าสัก นำโดย นายกฤศ สินทะมณี นายก อบต.และทีมงานบริหาร
     กลุ่มผู้นำท้องที่ นำโดย นายสานิตย์ นันทสุวรรณ กำนัน ต.ป่าสัก ผญบ. ผช.สวกน.
    วัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ให้ลูกหลานสืบทอดต่อไป เพื่อเป็นที่เคารพ สักการะกราบไหว้ บูชาเป็นที่ยึดเหนี่ยวของพี่น้องชาวต.สรอย,ต.ป่าสักและทั่วไป,
เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศึกษา เรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
     ต่อมาเป็นการพิธีบวงสรวงของเซ่นไหว้ที่เตรียมไว้โดยใช้หญิงสาวพรมจรรย์เท่านั้น
แสดงของกลุ่มแม่บ้านและนักเรียนประกอบเพลงไหว้สาหมื่นด้งนคร การตีกลองสะบัดชัย ของนักเรียน ร.ร.ป่าสักปางไม้,คีตะแม่ไม้มวยไทย
เสร็จแล้วเป็นพิธีการวางพวงมาลา โดย ดร.วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล เป็นประธาน มีผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นติดตามด้วยสู่มหมากสู่มปูของแต่ละหมู่บ้าน
นำขึ้นไปถวาย รอจนกว่าถึงเช้าวันใหม่ ถึงจะเอาหาบคืน
    สำหรับกิจกรรมในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนาทำบุญใส่บาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๙ รูป  นำโดยพระครูปัญญา พลากร เจ้าคณะตำบลสรอย
จากนั้นถวายผ้าป่าของแต่ละหมู่บ้าน รวมยอดเงินทั้งหมดได้ ๔๒,๐๐๖.๕๐ บาท นายก อบต.สรอยกล่าวว่าปีนี้ได้ยอดมากกว่าทุกปี เนื่องจากว่า อบต.ได้จัดพิธีการแนวใหม่คือ อุปกรณ์ทุกอย่าง อบต.จัดการให้หมด หมู่บ้านจัดทำขบวนพร้อมผ้าป่าเหมือนทุกปีมา จึงได้ยอดผ้าป่าเพิ่มขึ้นกว่าเดิม นำเข้าบัญชีกองทุนฯไว้ดำเนินงานในปีต่อไป 
 ร.ต.อ ธนาเดช ดอกจือ หัวหน้าศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์จังหวัดแพร่   
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

สำนักงานหนังสือพิมพ์ ทันใจนิวส์

ข่าวสังคม จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา..พาน้องยิ้มและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  ...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ