วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์

อยุธยา - องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการกิจกรรม 5 ส "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ"
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการกิจกรรม 5 ส "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายคมกฤช บุรุษพัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมใครั้งนี้

สืบเนื่องจาก สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับอนุมัติให้ดำเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ"
ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งจัดกิจกรรมประกอบด้วย ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) บริเวณอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับสภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจัดประกวด "หน่วยงานดีเด่น 5 ส " ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการกิจกรรม 5 ส "ที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีบริการเป็นเลิศ" สอดคล้องกับการดำเนินโครงการอยุธยาเมืองสะอาดของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดให้ส่วนราชการจัดกิจกรรม 5 ส ภายในสำนักงานและภายนอก เพื่อดูแลสถานที่ราชการในความรับผิดชอบให้มีความสะอาด น่ามอง เป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา
สนับสนุนโดย
 รายงานข่าว

โพสต์ข่าวแนะนำ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำนักงานหนังสือพิมพ์ทันใจนิวส์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ซับน้ำตา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัยบริเวณตลาดสดเทศบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินท...

ข่าวดัง ยอดนิยม คนสนใจ